ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฏหมายเบื้องต้น (การหย่า)

   

      การหย่า

รูปภาพ


      ประเภทของการหย่า

1.หย่าโดยสมัครใจ

2.หย่าตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาลให้หย่า(ในกรณีฟ้องหย่า)

      สาเหตุสำคัญที่จะให้มีการหย่าได้

1.ฝ่ายใดอุปการะลี้ยงดูหรือยกย่องผู้อื่นฉันสามีหรือถริยาเป็นชู้หรือมีชู้ หรือร่วมประเวณีกับผู้ื่นเป็นอาจิณ

2.สามีหรือภริยาประพฤติชั่ว ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง หรือได้รับความดูถูกเกลียดชังหรือได้รับความเสียหายเดือดร้อน

3.ฝ่ายหนึ่งทำร้าย ทรมานร้ายกายจิตใจ หมื่นประมาทหรือเหยียดหยามอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุพการีของอีกฝ่าย

4.จงใจทิ้งอีกฝ่ายหนึ่งไปเกิน 1 ปี

5.ฝ่ายหนึ่งถูกจำคุกเกินกว่า 1 ปี โดยที่ฝ่ายหนึ่งไม่มีส่วนรู้เห็นความผิดนั้น

6.สมัครใจแยกกันอยู่หรือแยกกันอยู่ตาคำสั่งของศาลเกิน 3 ปี

7.ฝ่ายหนึ่งเป็นคนสาบสูญหรือหายไปจากถิ่นที่อยู่เกิน 3 ปี โดยไม่มีใครทราบแน่ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไร

8.ไม่ยอมดูแลอุปการะอีกฝ่ายหรือทำให้เขาต้องเดือดร้อน

9.ฝ่านหนึ่งฝ่ายใดวิกลจริตเกิน 3 ปี

10.ทำผิดทัณฑ์บนที่ได้ให้ไว้เป็นหนังสือในเรื่องความประพฤติ

11.เป็นโรคติดต่ออย่างร้ายแรงและเป็นอันตรายแก่อีกฝ่ายหนึ่ง

12.สภาพร่างกายไม่สามารถร่วมประเวณีได้ตลอดกาล

      ผลของการหย่า

1. ลูก – ต้องตกลงกันว่าใครจะเป็นผู้ปกครองดูแลลูกคนใด

2.ทรัพย์สิน – เฉพาะในส่วนที่เป็นสินสมรสต้องแบ่งคนล่ะครึ่ง

3.หนี้สิน – เฉพาะในส่วนที่เป็นหนี้สินร่วมกันให้แบ่งรับผิดคนล่ะครึ่ง

Advertisements
ข้อความนี้ถูกเขียนใน กฎหมายเบื้องต้น คั่นหน้า ลิงก์ถาวร

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s